0
Twój koszyk jest pusty.

SPSS Modeler Szkolenie


Szkolenie IBM SPSS Modeler Basic


Czas trwania kursu : 3 dni

Wymagane umiejętności
•Doświadczenie korzystania z aplikacji, takich jak edytory tekstu i arkusze kalkulacyjne , w tym Microsoft Windows, Linux, Macintosh.
Doświadczenie z IBM SPSS nie jest konieczne , chociaż podstawowa wiedza na temat celu i funkcji oprogramowania jest bardzo pomocna.
Nie jest wymagana wiedza statystyczna.

 

Plan szkolenia
1. Praca z programem IBM SPSS Modeler
2. Zbieranie i rozumienie danych
3. Integracja i eksploracja danych
4. Eksport baz danych do innych programów
5. Modelowanie
6. Auto - predykcja
7. Prognozowanie
8. Prognoza sprzedaży - praca własna
9. Klasyfikacja klientów
10. Ćwiczenie: klasyfikacja cech klientów
11. Interpretacja i wyciąganie wniosków z raportów
12. Podsumowanie wiadomości i umiejętności

 

Pierwszego dnia szkolenia realizowane są podpunkty od 1 do 4, drugiego dnia od 5 do 9, trzeciego dnia 10 i 12.

 

 

 

Tematy Zajęć

 

Praca z programem IBM SPSS Modeler
– Informacje wstępne o programie - analizy predykcyjne,
– Zapoznanie się z interfejsem,
– Widoki: pulpit, okno zarządzania, okno projektu i paleta węzłów,
– Rodzaje i zastosowanie węzłów,
– Tworzenie strumienia,
– Przykładowe raporty,
– Funkcja pomocy w ramach Modelera.

 

Zbieranie i rozumienie danych
– Od informacji do danych,
– Zbieranie i gromadzenie informacji,
– Wygląd danych,
– Import plików do programu,
– Otwieranie plików,
– Zapoznanie się z danymi – analiza tabeli,
– Statystyki opisowe – audyt danych,
– Odkrywanie i zastępowanie braków danych,
– Odkrywanie i zastępowanie przypadków odstających,
– Super węzły

 

Integracja i eksploracja danych
– Zmienne, typy i ich wartości,
– Nadawanie typów i ról zmiennych w bazie,
– Filtrowanie i sortowanie,
– Analiza danych na wykresach: wizualizacja podstawowa i szczegółowa.

 

Eksport baz danych do innych programów
– Eksport danych do różnych rodzajów plików,
– Ćwiczenia na podstawie stworzonej bazy,
– Excel
– Plik płaski
– IBM SPSS Statistics

 

Modelowanie
– Modelowanie:
– Klasyfikacja
– Asocjacja
– Segmentacja
– Auto – modelowanie:
– Auto – klasyfikacja
– Auto – grupowanie
– Auto – predykcja
–Wnioskowanie na podstawie raportu

 

Auto - predykcja
– Import bazy do programu,
– Zapoznanie się z danymi w bazie,
– Nadanie typów zmiennym,
– Wybór modelowania: auto - predykcja,
– Analiza raportu,
– Porównanie powstałych modeli.

 

Prognozowanie
– Prognozowanie – czy i jak możemy przewidywać?
– Szeregi czasowe,
– Przedziały czasowe w IBM SPSS Modeler,
– Ćwiczenie – prognozowanie sprzedaży usług.

 

Prognoza sprzedaży
– Stworzenie prognozy na podstawie bazy broadband_2.sav dla salonów 10, 11, 12, 13, 14, 15 na podstawie wcześniejszej analizy.
– Import bazy danych,
– Analiza bazy w tabeli,
– Przedziały czasowe,
– Filtrowanie zbędnych zmiennych,
– Nadanie typów zmiennym,
– Przedziały dla prognozowania,
– Analiza bazy w tabeli,
– Modelowanie,
– Analiza raportu.

 

Klasyfikacja klientów
– Czy i jak klasyfikować klientów?
– Klasyfikacja klientów
– Klasyfikacja a Churn
– Ćwiczenie: identyfikacja cech klientów, którzy mogą być zainteresowani ofertą.

 

Ćwiczenie: klasyfikacja cech klientów
– Stworzenie modelu klasyfikującego na podstawie bazy pm_customer_train1.sav dla kampanii: 1, 3 lub 4.
– Import bazy danych,
– Analiza bazy,
– Nadanie typów,
– Selekcja zmiennych,
– Wybór modelowania: auto – klasyfikacja,
– Modelowanie i analiza raportu,
– Porównanie powstałych modeli.

 

Interpretacja i wyciąganie wniosków z raportów
– Prognozowanie sprzedaży- Analiza przykładowego strumienia i interpretacja raportu z pracy własnej,
– Klasyfikacja klientów - Analiza przykładowego strumienia i interpretacja raportu z pracy własnej.

 

Podsumowanie wiadomości i umiejętności

 

Materiały szkoleniowe: Słuchacze otrzymują drukowane materiały szkoleniowe w języku polskim.
Certyfikaty: Na koniec szkolenia uczestnicy trzymują imienny certyfikat.

 

Serdecznie zapraszamy!
Adrian Piasecki
Sales Manager,
Email: a.piasecki.ae@gmail.com
tel: +48 697 614 301