0
Twój koszyk jest pusty.

Komunikacja NLP


 

 

Czas trwania:

 

7 godzin 10.00-17.00.

 

Ilość Uczestników w grupie:

 

15 osób.

 

Profil adresata:

 

Studenci pragnący poszerzać swoją więdzę z zakresu umiejętności miękkich.

 

Opis i korzyści:

 

Szkolenie jest połączeniem tematyki efektywnej komunikacji oraz treningu zarządzania emocjami z wykorzystaniem technik NLP.

 

Program

 

 -Komunikacja synergiczna (wykreowanie postawy empatii),

- rozpoznawanie potrzeb i typu psychologicznego odbiorcy komunikatu,
- reguły skutecznej komunikacji (parafraza, klaryfikacja, dopytywanie, podsumowywanie),

- komunikacja werbalna i niewerbalna ,

- techniki aktywnego słuchania,

- zasady umiejętnego zadawania pytań i konstruowania odpowiedzi,

- szumy i błędy komunikacyjne,

- kłamstwo w komunikacji,

- wprowadzenie do sztuki autoprezentacji,

- wprowadzenie do komunikacja damsko-męskiej i komunikacji międzykulturowej.

 

Techniki NLP  w komunikacji.

 

Część praktyczna i metody szkolenia:

 

- Wykład interaktywny;

- testy;

- gry i zabawy;

- analiza fragmentów filmów;

- ćwiczenia indywidualne, grupowe.

 

Szkolenie kończy się rozdaniem dyplomów z komunikacji z wykorzystaniem NLP.

 

Cena szkolenia 150 zł.

 

Aby przystąpić do szkolenia wypełnij formularz zgłoszeniowy i prześlij na asystaekspercka@gmail.com