0
Twój koszyk jest pusty.

Gospodarowanie Czasem


 


GOSPODAROWANIA CZASEM

 

"Planowanie to oprawianie przyszłości w ramy teraźniejszości".

Alan Lakein

 

 

Czas trwania

 

16 godzin / 2 dni

 

Profil adresata

 

Szkolenie kierowane jest w szczególności do pracowników, którzy chcieliby podwyższyć jakość i efektywność własnej pracy oraz życia osobistego dzięki opanowaniu zasad zarządzania czasem. Jeżeli na wykonywanie projektów brakuje czasu i zdarza Ci się myśleć, że „jutro jest najbardziej zajętym dniem w roku”, to szkolenie przyda się właśnie Tobie.

 

Ilość Uczestników w grupie

 

Kameralna grupa: 8- 12 osób.

 

Opis

 

”Większość ludzi wie jak zabić czas, ale nikt nie wie jak go wskrzesić".
Z pewnością Albert Einstein wiedział, że czas to wartość i pieniądz, którego człowiek nie docenia. Sposób, w jaki wykorzystujemy czas zależy wyłącznie od nas samych. Jednak, czy wykorzystujemy go w pełni?
Proponujemy Państwu szkolenie rozwojowe, które poprawi efektywność osobistą. Wydajność może być zwiększona dzięki wdrożonym strategiom szybszego, a zarazem skutecznego wykonywania zadań. Szkolenie z zarządzania czasem uczy sposobu optymalnego wykorzystywania czasu i konsekwentnego dążenia do najistotniejszych celów. Nauka ustalania priorytetów i skupiania się na najważniejszych elementach zadania zaowocuje w sferze zawodowej i prywatnej. Uczestnik dowie się, jak gospodarować własnymi zasobami, by pozyskać czas na samorealizację oraz budowanie więzi z innymi.

 

Cele

 

• Nabycie wiedzy o regułach i zasadach dotyczących planowania.
• Polepszenie umiejętności zarządzania czasem i sprawnej organizacji pracy.
• Praca nad postawą szanującą czas.
• Wypracowywanie efektywnych metod świadomego zarządzania sobą w czasie.

 

Korzyści

 

• Wzrost samodyscypliny i motywacji do pracy.
• Zwiększenie poczucia samoskuteczności.
• Większa precyzja przy określaniu celów.
• Polepszenie umiejętności pracy w warunkach stresowych.

 

Program

 

• Analiza czasu - czym jest czas, na co go zużywamy.
• Autodiagnoza - poszukiwanie indywidualnych barier oraz nawyków pogarszających sprawne planowanie i organizację pracy, jak również mocnych, pozytywnych stron w tym obszarze.
• Definiowanie jasnych celów - SMART.
• Kierowanie uwagi na rzeczy ważne.
• Zarządzanie priorytetami – metoda Stephena Coveya
• Trening budowania harmonogramu działań.
• Istotne reguły gospodarowania czasem przełożone na praktykę (m. in. macierz Eisenhowera, zasada Pareto, diagram Pareto-Lorenza, zasada ABC.
• Technika planowania rocznego, miesięcznego, tygodniowego i dziennego ( metoda ALPEN, metoda Gantta).
• Wprowadzanie dyscypliny w życiu codziennym.
• Podnoszenie koncentracji i motywacji do działania.
• Metody eliminacji czynników przerywających pracę i pochłaniających cenny czas.
• Najpowszechniejsze błędy: pracoholizm, perfekcjonizm, odwlekanie.
• Organizacja czasu a współpraca i relacje z innymi – zrozumiała i rzeczowa komunikacja.
• Praca nad asertywnością, bezkonfliktową komunikacją i odmową, które oszczędzają czas i są potrzebne w kontakcie ze współpracownikami.
• Efektywne delegowanie (zadania vs cele, delegowanie jako zarządzanie sobą w czasie, stopnie i reguły delegowania, przeszkody podczas delegowania, skuteczne delegowanie i nauka wyznaczania odpowiedniej osoby do danego zadania).

 

Cena

 

Cena za szkolenie z dyplomem:

OSOBA INDYWIDUALNA – 450 zł
STUDENT – 350

Cena zawiera materiały szkoleniowe i poczęstunek.