0
Twój koszyk jest pusty.

Biznesowe Mosty


 


SZKOLENIE

BIZNESOWE MOSTY

 

 "Granice komunikacji to granice naszego świata, warto je poszerzać".

 

 

 

Czas trwania

 

48 godzin / 6 dni.

 

 

Profil adresata

 

       Każdy (niezależnie od wieku, płci i profesji),  kto chce poznać reguły efektywnej komunikacji interpersonalnej a w szczególności: dyrektorzy, menadzerowie, osoby zasiadające w wszelakich stowarzyszeniach, samorządach, ugrupowaniach, do wszystkich tych, których praca związana jest z interakcją z drugim człowiekiem.

 

 

Ilość Uczestników w grupie

 

Kameralna grupa: 8- 12 osób.

 

 

Opis i korzyści

 

  „Biznesowe mosty” to moduł łączący tematykę: skutecznej komunikacji interpersonalnej, autoprezentacji i negocjacji.  Jest to autorski program stworzony pod kątem ulepszenia następujących działań :

 

- osiągania celów przy pomocy efektywnej komunikacji międzyludzkiej,

- motywacji jednostki do określonego działania,

- zachowań sprzyjających skutecznej negocjacji.

 

  Przy pomocy  kompendium wiedzy i wielogodzinnej praktyki  dowiesz się o niezawodnych technikach - „trikach” komunikacji , które znacznie ułatwią Ci życie. Informowanie, wspieranie, motywowanie, negocjowanie to cele porozumiewania się, które próbujemy osiągnąć każdego dnia. Warto mieć świadomość metod ich uzyskiwania, sprawiać by informacje zawarte w treści przekazu zostały w sposób właściwy (wcześniej przez nas założony) odkodowane przez odbiorcę komunikatu i zmobilizowały go do określonego działania, nie zapominając przy tym szacunku interesów obu stron. Szkolenie zostało utworzone tak, by Uczestnicy automatycznie wchłaniali wiedzę podczas wielu symulacji.

 

 

Program

 

- Praca nad postawą empatii,

- rozpoznawanie potrzeb i typu psychologicznego odbiorcy komunikatu,

- komunikacja werbalna  (bo „słowa mają moc”),

- komunikacja niewerbalna ( komunikacja jawna i ukryta; tajniki „body language”, dzięki którym człowiek stanie się bardziej zrozumiały i bliższy),

- techniki aktywnego słuchania,

- zasady umiejętnego zadawania pytań i konstruowania odpowiedzi,

- bariery i błędy komunikacyjne,

- elementy i reguły skutecznej komunikacji (parafraza, klaryfikacja, dopytywanie, podsumowywanie),

- metody podwyższające efektywność przekazu ( metaprogramy i metajęzyk),

- sztuka autoprezentacji ( gdyż jest to klucz do sukcesu),

- wprowadzenie do komunikacji damsko-męskiej oraz komunikacji międzykulturowej,

- negocjacje – style i techniki ( ponieważ wcielamy się w role negocjatora na każdym szczeblu kariery).

 

 

Część praktyczna i metody szkolenia

 

- Wykład interaktywny;

- testy;

- gry i zabawy;

- analiza fragmentów filmów;

- ćwiczenia indywidualne, grupowe, m.in.:

 

  • odgrywanie ról (improwizacja, autoprezentacja, ocena trafności spostrzeżeń odnośnie inicjatywy danej osoby),
  • trening rozwiązywania problemów,
  • wyrażanie siebie,
  • praca nad własnymi emocjami (tworzenie słownika uczuć i ich wpływ na relacje interpersonalne),
  • negocjacje  (rozumienie wartości, zaufanie).

 

 

Cena

 

Cena za 2 dni szkolenia:

 

  • OSOBA INDYWIDUALNA – 899 zł  (2 697zł  cały kurs)
  • STUDENT - 359 zł  (1 077 zł cały kurs)
  • Cena zawiera poczęstunek oraz materiały szkoleniowe.