0
Twój koszyk jest pusty.

Asertywność Managera


ASERTYWNOŚĆ MANAGERA

 

Samo ,,nie, to jeszcze nie asertywność …

 

Czas trwania

 

2 intensywne dni (taka forma sprzyja nauce nowych zachowań, a uczestnicy mają okazję przetestować nabyte umiejętności w rzeczywistych sytuacjach i w razie trudności ponownie przećwiczyć je w sprzyjającej atmosferze grupy treningowej).

 

Profil adresata

 

Osoby zarządzające zespołem w różnego typu firmach i organizacjach, które chcą jeszcze efektywniej współpracować ze swoim zespołem w sposób stanowczy, lecz nie agresywny. Dla Tych, którzy mają świadomość tego, jak ważne dla efektywnej pracy zespołu są:
-dobra atmosfera panująca wśród członków zespołu,
-sposób w jaki menadżer wchodzi w relacje ze swoimi podwładnymi,
-sposób w jaki menadżer kontaktuje się z osobami w swoim najbliższym otoczeniu pracowniczym.

 

Ilość Uczestników w grupie

 

Kameralna grupa: 8-12 osób

 

Opis i korzyści

 

Praca menadżera to trudna zadanie. Niejednokrotnie rzeczywistość pracownicza stawia przed menadżerem konieczność skonfrontowania się z jednym człowiekiem bądź grupą, stawia go to w skomplikowanej sytuacji interpersonalnej. Aby skutecznie i konstruktywnie rozwiązywać tego typu sytuacje, ważne jest żeby skontaktować się ze swoim osobistym i niepowtarzalnym potencjałem. Nasz trening stwarza możliwość by odnaleźć swój potencjał i nauczyć się wykorzystywać go w pełniejszy sposób.
Asertywne zachowanie nie jest ani uległe, ani agresywne, ani manipulacyjne. To taki styl reagowania, wyrażania siebie i swoich oczekiwań, który nie jest powiązany z przemocą, nie jest inwazyjny oraz nie pozbawia nikogo godności.
Na treningu będziesz miał okazję stworzyć swój niepowtarzalny styl asertywnego reagowania, doświadczyć go i wypraktykować w komfortowej atmosferze grupy treningowej.

 

Program

 

W ramach treningu poruszane będą takie obszary jak:

1. Budowanie postawy asertywnej:
-świadomość praw osobistych,
-świadomość wewnętrznego potencjału,
-asertywny monolog wewnętrzny,
-wewnętrzny głos „Dorosłego”

 

2. Zachowania asertywne w stosunku do przełożonego, współpracownika, podwładnego:
-odmawianie,
-konfrontacja przekonań,
-reagowanie na krytykę,
-obrona przed atakiem słownym,
-obrona przed powtarzającymi się zachowaniami, które są dla nas inwazyjne,
-wyrażanie oczekiwań,
-wyrażanie krytyki i pochwał.

 

Część praktyczna i metody szkoleniowe

 

- Mini-wykład,
- techniki psychodramy,
- analiza własnego doświadczenia,
- odgrywanie ról,
- informacje zwrotne,
- ćwiczenia indywidualne i grupowe,
- test.

 

Cena

 

-1 650 zł (cena obejmuje poczęstunek i materiały szkoleniowe).

 

Doskonale zdajemy sobie sprawę, że aby stać się asertywnym w stosunkach z innymi ludźmi potrzebna jest praktyka i właśnie dlatego nasz trening opiera się o praktyczne poszukiwanie własnego asertywnego stylu, ćwiczeniu go…. i jeszcze raz ćwiczeniu, a później poddawaniu swojego doświadczenia analizie i wprowadzaniu pozytywnych konstruktywnych zmian.