0
Twój koszyk jest pusty.

Efektywna Komunikacja


 


SZKOLENIE

SKUTECZNA KOMINIKACJA BEZ BARIER

Z WYKORZYSTANIEM INTELIGENCJI EMOCJONALNEJ

  

„Emocje są jak dzikie konie i potrzeba wielkiej mądrości, by je okiełznać”

(Paulo Coelho).

 

 

 

 

Czas trwania

 

16 godzin / 2 dni.

 

 

Profil adresata

 

            Szkolenie skierowane jest do wszystkich,  którzy pragną wtajemniczyć się w zasady efektywnej komunikacji interpersonalnej oraz oddziaływanie „świata emocji”, od którego ów skuteczność jest całkowicie zależna. 

 

 

Ilość Uczestników w grupie

 

Kameralna grupa: 8- 12 osób.

 

 

Opis i korzyści

 

  Przy wzburzonych emocjach może powstać chaos komunikacyjny blokujący osiągnięcie założonego celu. Dotarcie do drugiej osoby jest wynikiem zrozumienia potrzeb, motywacji, emocji u obu stron interakcji, zadawania trafnych pytań oraz prawidłowo sformułowanych komunikatów. Zrozumienie jednostki jest celem, z którym stykamy się każdego dnia, zaś umożliwia to świadomość swojego „wewnętrznego centrum” będącego w niezachwianej formie.

  Szkolenie jest połączeniem tematyki efektywnej komunikacji oraz treningu zarządzania emocjami. Zostało skomponowane w taki sposób, by Uczestnik mógł poznać strategie komunikacyjne, ale przede wszystkim zaznajomił się i popracował z własnymi emocjami, które są nieodłącznym elementem ścieżki komunikacyjnej. Celem szkolenia jest zwiększenie zdolności komunikacyjnych w oparciu o empatie i szacunek oraz umiejętności rozpoznawania emocji własnych i partnera interakcji, wpojenie metod radzenia sobie z negatywnymi emocjami oraz edukacja zdolności jawnego wyrażania uczuć.. Efektem szkolenia jest również wzmocnienie odporności psychicznej.

 

 

Program

 

Þ    Komunikacja synergiczna (wykreowanie postawy empatii),

Þ    rozpoznawanie potrzeb i typu psychologicznego odbiorcy komunikatu,

Þ    inteligencja emocjonalna ( kompetencje, emocje pozytywne i negatywne, źródła i funkcje),

Þ    gospodarka emocji i samokontrola,

Þ    techniki wpływania na emocje,

Þ    reguły skutecznej komunikacji (parafraza, klaryfikacja, dopytywanie, podsumowywanie),

Þ    komunikacja werbalna i niewerbalna ,

Þ    techniki aktywnego słuchania,

Þ    zasady umiejętnego zadawania pytań i konstruowania odpowiedzi,

Þ    szumy i błędy komunikacyjne,

Þ    kłamstwo w komunikacji,

Þ    wprowadzenie do sztuki autoprezentacji,

Þ    wprowadzenie do komunikacja damsko-męskiej i komunikacji międzykulturowej.

 

 

Część praktyczna i metody szkolenia

 

- Wykład interaktywny;

- testy;

- gry i zabawy;

- analiza fragmentów filmów;

- ćwiczenia indywidualne, grupowe, m.in.:

 

  • kolorowe uczucia (tworzenie słownika uczuć, opis i interpretacja);
  • wchodzenie w role społeczne;
  • rozpoznawanie emocji u drugiej osoby;
  • techniki zacierania negatywnych emocji i przekształcania w pozytywne.

 

 

Cena

 

Cena za 2 dni szkolenia:

 

  • OSOBA INDYWIDUALNA – 1899 zł 
  • Cena zawiera poczęstunek oraz materiały szkoleniowe.