0
Twój koszyk jest pusty.

Negocjacje NLP


 

 

Czas trwania:

 

7 godzin 10.00-17.00.

 

Ilość Uczestników w grupie:

 

15 osób.

 

Profil adresata:

 

Studenci pragnący poszerzać swoją więdzę z zakresu umiejętności miękkich.

 

Opis i korzyści:

 

Szkolenie jest połączeniem tematyki negocjacji oraz podstaw i technik NLP.

 

Program:

 

- Różne style negocjacji

- negocjacje a zasady skutecznej komunikacji;

- bariery w skutecznej komunikacji;

- planowanie negocjacji oraz techniki;

- etapy negocjacyjne;

- manipulacja kontra negocjacja;

- wykrywanie manipulacji;

- elementy komunikacji perswazyjnej;

- poszukiwanie wspólnego dobra, koncentracja na interesie;

- kontrola emocji w związku z negocjacjami;

- poznanie własnych mocnych i słabych stron;

- błędy negocjacyjne.

 

NLP

Kotwice , Asocjacja dysocjacja, Elastyczność zachowań, Obramowanie, Poziomy logiczne, Metamodel, Metaprogramy,Systemy reprezentacji, Submodalności.

 

Część praktyczna i metody szkolenia:

 

- Wykład interaktywny;

- testy;

- gry i zabawy;

- analiza fragmentów filmów;

- ćwiczenia indywidualne, grupowe.

 

Szkolenie kończy się rozdaniem dyplomów z negocjacji z wykorzystaniem NLP.

 

Cena szkolenia 150 zł

 

Aby przystąpić do szkolenie wypełnij formularz zgłoszeniowy i prześlij na asystaekspercka@gmail.com