0
Twój koszyk jest pusty.

Kod Negocjacji


 


 

SZKOLENIE

 KOD NEGOCJACJI

 

 

Czas trwania

 

 

8 godzin / 1 dni.

 

 

Profil adresata

 

 

         Każdy komu nie obce jest rozwiązywanie najmniejszych problemów międzyludzkich, kto chce sprawnie osiągnąć założony cel i prezentować się w jak najlepszym świetle. Szkolenie kierowane jest do Osób, chcących rozwijać umiejętności współpracy i komunikacyjne.

 

  

Ilość Uczestników w grupie

 

 

Kameralna grupa: 8- 12 osób.

 

 

Opis i korzyści

 

 

Do negocjacji dochodzi podczas dwustronnego procesu komunikowania się, w którym przynajmniej jedna z osób nie zgadza się z opinią lub rozwiązaniem sytuacji i nie dopuszcza do realizacji przyjętego celu, określonego sposobu działania.

 

Negocjacje przydają się w pracy, podczas kontaktu ze znajomymi, gdy chcemy bronić swoich racji, gdy usiłujemy wyjść obronna ręką z niekorzystnych dla nas sytuacji,  w końcu w głównej mierze przyczyniają się do osiągania przez nas zamierzonych planów.

 

           Podczas szkolenia nauczysz się osiągać porozumienie w sytuacji, w której wydaje się to niemożliwe. Nauczymy Cię, jak porozumiewać się w celu rozwiązywania problemu, dochodzić do takiego rozwiązywania konfliktu, które będzie satysfakcjonować Ciebie jak i wciągniętą w sytuacje problemową drugą stronę. Zdobędziesz wiedzę, jak uzyskiwać konsensus. Ukształtujemy w Tobie cechy „dobrego” negocjatora, który do każdej negocjacji w przyszłości będzie podchodził w sposób świadomy, wyposażony w potężne narzędzie – praktyczną wiedzę, z góry zwiększając swoje szanse i zyskując przewagę.

 

Naukę, którą przekazujemy, a także nasze praktyki nabywane przez lata wzbogacone są  o wiedzę: psychologii i najnowszych badan, NLP, technik manipulacji.

 

 

Program

 

  

- Różne style negocjacji (w tym negocjacje z perspektywy międzykulturowej);

 

- negocjacje a zasady skutecznej komunikacji;

 

- bariery w skutecznej komunikacji;

 

- planowanie negocjacji oraz techniki;

 

- etapy negocjacyjne;

 

- wskazywanie zmiennych negocjacyjnych;

 

- metody oddziałowywań psychologicznych;

 

- manipulacja kontra negocjacja;

 

- wykrywanie manipulacji;

 

- elementy komunikacji perswazyjnej;

 

- poszukiwanie wspólnego dobra, koncentracja na interesie;

 

- wskazywanie priorytetów oraz praca nad celami i potrzebami obu stron;

 

- kontrola emocji w związku z negocjacjami;

 

- poznanie własnych mocnych i słabych stron;

 

- błędy negocjacyjne;

 

- lista czynników wzmacniających i pogrążających negocjacje;

 

- praca z trudnymi, stresującymi sytuacjami;

 

- sztuka konstruowania pytań w celu pozyskania zadowalających odpowiedzi;

 

- wprowadzenie do efektywnej autoprezentacji.

 

  

 

Część praktyczna i metody szkolenia

 

 

- Wykład interaktywny;

 

- scenki negocjacyjne- case study;

 

- testy, gry i symulacje;

 

- praca nad odpowiednią formą wypowiedzi i skuteczną mową negocjacyjną;

 

- praca z różnymi typami partnerów negocjacyjnych, np. roszczeniowym, atakującym, itp.;

 

- ćwiczenia z komunikacji niewerbalnej;

 

-techniki wywierania wpływu i manipulacji;

 

- ćwiczenia indywidualne i grupowe.

 

 

Cena

 

 

Cena za szkolenie:

 

  • OSOBA INDYWIDUALNA – 399 zł 
  • STUDENT - 199 zł
  • Cena zawiera poczęstunek oraz materiały szkoleniowe.