0
Twój koszyk jest pusty.

Efektywność Osobista


Efektywność osobista
„Wykonuj nie tylko swoją pracę, ale też trochę ekstra. Nie wahaj się dać z siebie nieco więcej, bo ta drobna różnica jest warta całej reszty”.
Dean Breggs

Czas trwania


24 godziny szkoleniowe / 3 dni.

 

Profil adresata


Szkolenie stworzone jest z myślą o Uczestnikach, którzy chcą rozwijać swój potencjał poprzez doskonalenie swojej samoświadomości - diagnozę własnego „ja”. W szczególności szkolenie sugerowane jest Osobom, które są gotowe obrać dojrzałą ścieżkę życiową.


Ilość Uczestników w grupie

 

Kameralna grupa: 8- 12 osób.


Opis

 

Szkolenie to można nazwać treningiem, gdyż teoria została w nim ograniczona do minimum i podana jest w postaci esencji. Trzy dni stanowią intensywną pracę, skupiającą się w głównej mierze na ćwiczeniach i dyskusjach. Umożliwia ona lepsze rozumienie siebie, stanowi impuls do kolejnych kroków w samorealizacji. Będziemy uczyć się, jak umiejętnie wywierać wpływ na życie osobiste i zawodowe oraz tego, by nasze stosunki międzyludzkie były satysfakcjonujące. Uczestnicy będą pracować nad samokontrolą i pewnością siebie, czynnikami, które stanowią tarczę podczas wielu sytuacji stresujących i konfliktowych. Głównym celem szkolenia jest rozwój wewnętrznego steru zwiększającego satysfakcję życiową.

 

Cele

 

• Rozwiniecie kompetencji komunikacyjnych.
• Określenie czynników wpływających na skuteczność działań.
• Aktywizacja samoświadomości.
• Lepsze rozumienie własnej osoby.
• Poznanie technik automotywacji.
• Podniesienie efektywności osobistej Uczestników.

 

Korzyści

 

• Nowe pomysły, rozwiązania i perspektywy.
• Rozwój prokreatywnej postawy życiowej.
• Wzrost samooceny.

 

Program

 

• Wyznaczanie, prawidłowe formułowanie celów (cele życiowe, motywy działań).
• Efektywne zarządzanie czasem.
• Hierarchizacja priorytetów.
• Świadomość własnych potrzeb vs identyfikacja i rozumienie potrzeb innych osób.
• Inteligencja emocjonalna i empatia.
• Komunikacja niewerbalna i aktywne słuchanie.
• Skuteczna komunikacja werbalna (zadawanie pytań, formułowanie informacji zwrotnej, budowanie wypowiedzi, argumentacja).
• Poszukiwanie i rozwój obszaru psychicznego komfortu - samoocena, motywacja wewnętrzna, odpowiedzialność za własne życie i pozytywne myślenie.
• Siła kreatywności - ćwiczenia i metody uwalniające potencjał twórczy, kreatywne pokonywanie przeciwności losu.
• Budowanie postawy asertywnej – wyznaczanie granic swojego terytorium psychicznego, poszukiwanie asertywnej siły, która nigdy nie zapomina o szacunku wobec drugiej osoby (4 godziny praktyki: formułowanie asertywnych wypowiedzi do danych sytuacji, analiza zachowań i tekstów antyasertywnych, eliminacja zachowań uległych i agresywnych, asertywność w pracy vs w życiu codziennym).
• Narzędzia do samoobserwacji, kształtowanie uważności, samoświadomości i wewnętrznego steru.
• Techniki radzenia sobie ze stresem.

 

Część praktyczna i metody szkolenia

 

- Krótkie wykłady interaktywne;
- studium przypadku – analiza specyfiki problemu danego Uczestnika;
- „burza mózgów”’ ;
- dyskusje problemowe, wymiana doświadczenia;
- scenki i ogrywanie ról, dzięki którym możliwa jest korekta zachowań;
- zabawy i ćwiczenia grupowe kształtujące pożądane postawy i zachowania Uczestników.

 

Cena

 

Cena za 2 dni szkolenia:
• OSOBA INDYWIDUALNA – 1299
• Cena zawiera certyfikat, poczęstunek i materiały dydaktyczne.