0
Twój koszyk jest pusty.

Statystyka do Pracy Doktorskiej


Statystyka do Doktoratu
Statystyka do Doktoratu

Usługa: Doctor

 

Oferta skierowana jest do doktorantów, którym przyszło się zmierzyć z zastosowaniem statystyki w praktyce.

 

Koszt całościowego wsparcia przy badaniu do pracy doktorskiej obejmuje: konsultacje metodologiczne, analizę, opis, interpretację, graficzną prezentację wyników, przygotowanie statystyczne i mentalne przed rozprawą. Cena usługi waha się w granicach 900 - 4 500 zł.

 

Oferujemy:

 

 • analizę danych do prac naukowych i cenzusowych (doktorskich, grantów, raportów i in.)
 • obliczenia statystyczne w SPSS, Statistica
 • tworzenie ankiet,
 • wpisywanie wyników,
 • tworzenie baz danych.

 

Ponadto:

 

 • szkolenia ze statystyki i obsługi programów — SPSS, STATISTICA
 • konsultacje metodologiczne szczególnie dla doktorantów Wydziału Nauk Społecznych, Ekonomicznych, Medycznych, Humanistycznych, Nauk o Żywieniu.

 

 

 

Analizy przeprowadzają doświadczeni doktorzy, statystycy, psycholodzy specjalności społecznej, klinicznej, diagnozy, specjaliści od spraw stosunków między-kulturowych, inżynierii produkcji, automatyki i robotyki.

 

Miejsce: Warszawa, Kraków.

Możliwość współpracy on-line.

 

Swiadczymy przede wszystkim takie rodzaje analiz jak:

 

Tworzenie bazy danych
Analizy opisowe
Testowanie rozkładów zmiennych
Testy t Studenta

 • dla jednej próby
 • dla prób zależnych
 • dla prób niezależnych

Analizy wariancji jedno i wieloczynnikowe

 • w schemacie międzygrupowym
 • w schemacie wewnątrz grupowym
 • w schemacie mieszanym
 • z powtarzanym pomiarem
 • w tym także testy a priori i a posteriori

Analizy kowariancji
Analizy korelacji

 • r Pearsona
 • rho Spermana

Analizy reszt
Analizy regresji

 • jednozmiennowe
 • wielozmiennowe

Analizy czynnikowe
Analizy rzetelności
Testy nieparametryczne
U manna-Whitneya , Wilcoxona, Kruskal-Wallisa, Friedmana, Chi-kwadrat, Cochrane Q, i wiele innych...

 

  

OFERTA WAŻNA NA TERENIE CAŁEJ POLSKI

 

Kontakt

tel 697 614 301

e-mail: asystaekspercka@gmail.com

 

 

Sprawdź inne ceny Analiza Statystyczna Cena

Analiza statystyczna praca doktorska
Analiza statystyczna praca doktorska