0
Twój koszyk jest pusty.

Analiza Kowariancji


Analiza kowariancji, statystyczna  metoda analizy, uogólnienie analizy wariancji, w sytuacji, gdy występuje więcej niż jedna zmienna losowa.

 

W analizie kowariancji bierze się pod uwagę jedną ze zmiennych losowych, wybraną jako zmienna zależna; analizy kowariancji dokonuje się za pomocą regresji zmiennej zależnej względem innych zmiennych i zróżnicowania regresji (lub kowariancji).

 

Masz problem z danymi, zamów rzetelną analizę