0
Twój koszyk jest pusty.

Kto się szkoli, ten mniej błądzi


Kto się szkoli, ten mniej błądzi
Kto się szkoli, ten mniej błądzi

  W dzisiejszych czasach samo ukończenie nawet wymarzonego kierunku nie gwarantuje otrzymania zatrudnienia w wybranej branży.  Zwłaszcza jeśli są to studia o popularnym, często wybieranym przez młodych ludzi profilu, jak np. psychologia, public relations, zarządzanie. W roku akademickim 2010/2011 liczba studentów wynosiła aż 1 841 300 osób. Z pewnością nieodłącznym elementem pozwalającym na poszerzenie swoich możliwości na rynku pracy jest odbycie praktyk, bądź stażu. Ale i to aktualnie jest tak powszechne, że należy zastanowić się nad dodatkowymi formami wzbogacenia CV. Taką szansą mogą być szkolenia o coraz to szerszym zakresie tematycznym. Warto mieć wiedzę na temat ich znaczenia dla procesu poszukiwania zatrudnienia, jak i poszerzania własnych umiejętności miękkich, czyli osobistych, odpowiedzialnych za organizację i motywację samego siebie, jak i interpersonalnych, dotyczących komunikowania się z innymi.

 

  Najczęściej szkolenia przyjmują formę warsztatów, na których można rozwinąć własne umiejętności. Cel ich przeprowadzenia może być różny – może być skoncentrowany na rozwinięciu umiejętności osoby szkolonej, która najzwyczajniej ujmując, chce poszerzyć swoje horyzonty. Ich kierunek może także dotyczyć doskonalenia umiejętności niezbędnych w wykonywanej już pracy lub też zdobycia nowych, pozwalających na podjęcie kolejnego zajęcia. Każde ze wspomnianych rodzajów szkoleń ma przynieść wymierne korzyści, aczkolwiek ich efekt zależy w dużej mierze od nastawienia i zaangażowania samych uczestników. Szkolenia mają za zadanie zmotywować, są impulsem do działania, a ich efektywność można zweryfikować dopiero po ich ukończeniu, obserwując zmiany w życiu codziennym.

Zatem niezwykle istotne jest przekonanie o zaletach i znaczeniu podejmowanego szkolenia, inaczej jego możliwości już na wstępie są ograniczone.

 

  W wyjaśnianiu terminu ‘szkolenia’ warto zwrócić uwagę na odpowiednik w języku angielskim –  training. Stąd też określenie prowadzących szkolenia mianem trenerów, a samo szkolenie można postrzegać też jako trening umysłowy.

 

  Jak już wspomniałem na wstępie, łatwość uzyskania dyplomu potwierdzającego zdobycie wyższego wykształcenia sprawia, że już podczas studiów należy myśleć o wzbogaceniu swojego CV dodatkowymi aktywnościami, nie czekając na skierowanie na takie zajęcia przez przyszłego pracodawcę. Można użyć kontrargumentu: jeśli pracodawca uzna za stosowne wysłanie pracownika na szkolenie, to zrobi to we właściwym czasie, zatem po co wcześniej angażować się w tego typu działania, nie wiedząc, czy będzie to niezbędne w przyszłej pracy. Udział w szkoleniach bywa jednak postrzegany przez pracodawców jako chęć rozwijania zarówno umiejętności, jak i cech osobowości, co może pomóc się wyróżnić na jakże trudnym rynku pracy. Szkolenia we własnym zakresie są zatem inwestycją na przyszłość, pomimo chwilowo poniesionych wydatków finansowych.

 

  Uczestnictwo w szkoleniach w trakcie studiów pozwala również wielu osobom na określenie kierunku swojej przyszłej kariery zawodowej, która wcale nie musi być oczywista. Ciężko z kolei oczekiwać ażeby przyszły absolwent obierał właściwe miejsce pracy tylko
i wyłącznie za pomocą metody prób i błędów. Aktywny udział w szkoleniu może pozwolić na właściwy wybór zawodu, co może zminimalizować ilość popełnianych błędów w podejmowaniu pracy. Wskazując na przykładzie: student dziennikarstwa ma predyspozycje do znalezienia pracy zarówno w mediach, jak i agencjach reklamowych, w zależności od obranej specjalności. Na tym właśnie etapie wiedza i umiejętności nabyte na szkoleniach mogą niebywale ułatwić podjęcie decyzji, co ograniczy ryzyko błędu.

 

  Korzyści wynikające z odbycia szkolenia, jak i wysłania na nie pracownika, należy rozpatrywać w kilku aspektach. Po pierwsze są one niezwykle istotne z punktu widzenia psychologicznego - służą przełamywaniu barier międzyludzkich, poprawiają komunikację. Dodatkowo osoba po odbytym szkoleniu ma większą świadomość wpływu emocji na relacje międzyludzkie i tego jak istotna jest praca nad własną osobowością. Przyjrzenie się swoim wadom i zaletom, bliższe poznanie samego siebie może mieć nieocenione znaczenie nie tylko w życiu zawodowym, ale również prywatnym, towarzyskim. Tego typu działania mogą także spowodować podniesienie własnej samooceny, uświadomienie sobie, że nikt z nas nie rodzi się idealny, a nieodłącznym elementem dążenia do celu, spełniania swoich planów jest praca nad samym sobą. Pomimo, że brzmi to jak truizm, wielu osobom niezwykle ciężko przychodzi analiza własnej osobowości bez udziału, bądź impulsu ze strony innych.

 

Szkolenia Eksperckie
Szkolenia Eksperckie

Z punktu widzenia gospodarczego, inwestycje w szkolenia coraz częściej świadczą o sile przedsiębiorstw. Branże najczęściej inwestujące w szkolenia to te najbardziej dynamicznie rozwijające się i te, w których zachodzą najszybsze zmiany technologiczne, czyli firmy informatyczne, zajmujące się telemarketingiem oraz branża energetyczna.

 

  Na podstawie badań Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości z 2010 roku wynika, że jedna firma przeznaczyła średnio  194 złote w przeliczeniu na jedną zatrudnioną osobę. Warto wziąć pod uwagę fakt, że są to dane z czasów wszechobecnego kryzysu gospodarczego.

Korzyści wynikające ze szkoleń należy także rozpatrywać w aspekcie socjologicznym.

 

  W społeczeństwie zachodnim już jakiś czas temu umocnił się trend przenikający stopniowo do Polski, polegający na indywidualizacji jednostki, jej personalnym rozwoju, co w efekcie przynosi wymierne korzyści dla całej firmy. Najbardziej popularne rodzaje szkoleń w dzisiejszych czasach to szkolenia biznesowe, które  dotyczą umiejętności osobistych, zarządzania i kierowania zespołem, sprzedaży i marketingu, prawa i finansów, organizacji oraz jakości i logistyki. Na podstawie tych wyżej wymienionych, szkolenia można sklasyfikować jako miękkie, czyli dotyczące zmiany osobowości, postrzegania i podejścia do rzeczywistości oraz te twarde, których zadaniem jest wykształcenie konkretnych umiejętności niezbędnych w danej branży, jak np. obsługi danego programu komputerowego.

 

  W ostatnim czasie ze względu na wszechobecny kryzys gospodarczy, wielu przedsiębiorców, jak i osób prywatnych odstawiło szkolenia na boczny tor. Jednak stopniowo zwiększa się świadomość ich znaczenia dla efektywności pracownika. Specjaliści od HR zwracają uwagę na przełożenie dobrze przeprowadzonych szkoleń na rozwój prowadzonej działalności gospodarczej. Oczywiście rodzaj szkolenia musi zostać dokładnie przemyślany, w zależności od potrzeb na rynku pracy i rodzaju wykonywanej pracy, ale stanowi ono niezwykłą inwestycję w przyszłość. A propos inwestycji w przyszłość, rozważania na temat przeprowadzenia szkoleń powinny przebiegać w perspektywie czasowej, gdyż na rynku pełnym konkurencji, zbyt późne szkolenie może być nieefektywne.

 

  Obecnie dużym ułatwieniem dla pracodawców stanowi możliwość przeszkolenia w ramach współfinansowania przez unijny Program Operacyjny Kapitał Ludzki (POKL). Warto poszukiwać informacji na temat tzw. szkoleń otwartych, na które dofinansowanie pozyskały same firmy szkoleniowe. Niewielu pracodawców ma wiedzę na temat tego, że koszty niektórych szkoleń mogą zostać odliczone od podatku.

 

  Wiele osób zastanawia zapewne fakt, że większość szkoleń jest z pozoru dosyć kosztowna. Warto przyjrzeć się jednak przyczynom. Na koszt szkoleń składa się nie tylko wynagrodzenie dla trenera, którego doświadczenie i renoma może mieć duży wpływ na wysokość wynagrodzenia. Zasada jest prosta – im bardziej znany i ceniony szkoleniowiec – tym za efekty jego pracy trzeba będzie więcej zapłacić.

Dodatkowo do kosztów szkoleń dochodzą opłaty za ich samą organizację – poczynając od  opłacenia ośrodka szkoleniowo-wypoczynkowego, poprzez noclegi i wyżywienie dla uczestników. Oczywiście nie trzeba organizować szkoleń wyjazdowych, ale nawet przeprowadzenie szkolenia w mieście pracowników wiąże się z opłatami za wynajęcie sali konferencyjnej czy załatwienie cateringu. Nawet jeśli miałby to być skromny poczęstunek
w postaci przekąsek i napojów, wszak wszystko ma swoją cenę.

 

  Szkolenia zlecone przez pracodawcę wzmacniają prestiż firmy, zarówno z punktu widzenia klientów, jak i samych pracowników. Dla klientów jest to wyznacznikiem tego, że kadra zarządzająca nie oszczędza na działaniach mogących zwiększyć jakość oferowanych usług. Z kolei dla pracowników może to być sygnał, że ich rozwój jest istotny dla szefa, co może wzbudzać ich poczucie wartości i zwiększać motywację do działania. Efektywność pracy w dużej mierze opiera się na współpracy w grupie, a jej polepszenie mogą właśnie spowodować szkolenia, np. w zakresie inteligencji emocjonalnej. Umiejętność rozpoznawania własnych oraz cudzych emocji może być jedną z wymiernych korzyści zdobytych podczas szkolenia.

 

  Dokument potwierdzający odbycie szkolenia nie zagwarantuje młodej osobie otrzymania pracy bądź też nie zastąpi potrzeby odbywania praktyk oraz staży, jednakże może mieć duży wpływ na przyjęcie do nowej pracy. Przyszły pracodawca mając do wyboru osoby o takim samym doświadczeniu zawodowym i podobnych umiejętnościach interpersonalnych, ale jedną ze szkoleniami podejmowanymi w przeszłości, wybierze z pewnością ją. Dla kadry zarządzającej odbyte szkolenia są sygnałem, że danemu kandydatowi zależy na samorozwoju, przyswajaniu nowej wiedzy i umiejętności. Owe umiejętności mogą się przydać w nieprzewidywalnym momencie, mogą też pomóc w kwestii wyboru ścieżki kariery – poprzez poznanie swoich mocnych i słabych stron można wywnioskować jaka specyfika zawodu będzie najlepsza, albo co trzeba w sobie zmienić, ażeby wypaść jak najlepiej wśród konkurencji dążącej do tego samego.

 

  W ciągu ostatnich kilkunastu lat na rynku szkoleń w Polsce pojawiły się setki firm oferujących szkolenia różnego typu. Pojawia się pytanie – w jaki sposób wybrać tę najlepszą? Najprostszym sposobem jest metoda polecenia, gdy ktoś ze znajomych wziął udział w jednym ze szkoleń i może potwierdzić jego wartość. Z pewnością największy wpływ na ciekawość warsztatów i kursów mają sami prowadzący. To od trenera zależy czy zajęcia będą absorbujące i przyniosą uczestnikom oczekiwaną satysfakcję. Dlatego oprócz opinii innych warto spróbować przeprowadzić rozmowę na temat przebiegu szkolenia. Dobrze przeprowadzone szkolenie powinno przede wszystkim opierać się na ćwiczeniach, a nie teorii – warto dowiedzieć się jakie techniki stosuje trener, czy będzie to praca w grupie, burza mózgów czy też inne metody. Im będą bardziej urozmaicone, tym lepiej. Po przeprowadzonych rozmowach najlepszym doradcą powinna być intuicja, a w trakcie szkoleń motywacja. I sukces gwarantowany.

 

 


Autor: Piotr Roszkowski

 

 Źródła:

 

  

 

http://www.certes.pl/czytelnia/dwie_dekady_szkole%C5%84_w_polsce_%E2%80%93_co_za_nami_co_przed_nami 

 http://lajfmajster.pl/2010/11/09/miekkie-i-twarde-kompetencje-o-co-w-tym-chodzi

 http://www.leadersfactory.pl/page9.php

 http://www.rynekpracy.pl/monitor_rynku_pracy_1.php/wpis.126

 http://www.studenckamarka.pl/serwis.php?pok=1909&s=73

 http://www.szkolenia.com/szkolenia2.nsf/DARTYKULYWWW/BF8954C7F1491FD7C12579AC004F9D54

 http://www.szkolenia.com/szkolenia2.nsf/DARTYKULYWWW/E65E7B1C6E6D2BD3C1257949004C3CC5

 http://szkolenia.nf.pl/

 http://szkolenia.ngo.pl/x/76119;jsessionid=F4E2B4B399284341C77AC6AC7578C7A6

 http://szkolimy24.pl/publikacje/jak-wybrac-naprawde-ciekawe-szkolenie,p15.html